Pogoda w ciągu roku staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, co ma ogromny wpływ na pracę rolników i ich plony. Obawiają się oni zarówno nadmiernych deszczy, jak i suszy. Dlatego tak ważne jest, aby w miarę możliwości przygotować się na każdą ewentualność. Pomóc nam w tym może między innymi dopasowana do potrzeb gospodarstwa instalacja ułatwiająca gospodarowanie wodą, zwłaszcza, że dla rolników dostępna jest obecnie dotacja na nawadnianie. Kto może się o nią starać i na co można przeznaczyć pieniądze?

Dotacja na nawadnianie

Jeśli chodzi o nawadnianie gospodarstw rolnych dotacja może zostać przyznana przez ARiMR w ramach programu wsparcia o nazwie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Celem takiego przedsięwzięcia ze strony rolnika powinno być usprawnienie gospodarki wodnej oraz zwiększenie potrzebnych uprawianym roślinom zasobów wody. Bardzo ważne jest jednak to, że rolnik otrzymujący wsparcie finansowe musi zagwarantować potencjalną i faktyczną oszczędność wody oraz upewnić się, że wprowadzone zmiany nie wpłyną negatywnie na środowisko.

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

W przypadku takiej inwestycji jak systemy nawadniania, dotacje mogą otrzymać rolnicy, których gospodarstwo rolne ma co najmniej 1 ha, a powierzchnia wszystkich gruntów wynosi maksimum 300 ha. Zasady te nie dotyczą jednak rolników zajmujących się chowem oraz hodowlą ryb, a także tych, których działalność ma cel naukowo-badawczy. Osoba wnioskująca o dotację powinna wykazać zarobek wynikający z produkcji zwierzęcej lub roślinnej wynoszący minimum 5 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Należy być także zarejestrowanym w krajowym systemie ewidencji producentów i ewidencji gospodarstw rolnych, a także dodatkowo w ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dotacja na nawadnianie – na co można wykorzystać pieniądze?

Jeżeli zamierzamy pozyskać pieniądze na systemy nawodnieniowe, dotacje można przeznaczyć zarówno na stworzenie nowej instalacji nawadniającej, jak i na ulepszenie tej, która już istnieje albo na zwiększenie obszaru, który taka instalacja obejmuje. Dofinansowanie można zatem wykorzystać na wykonanie ujęć wody, kupno maszyn i sprzętu, który służy do nawadniania oraz na zbudowanie lub zakup części niezbędnych w infrastrukturze technicznej, bez których nawadnianie gospodarstwa rolnego nie jest możliwe.